Thea Marie Engen fra  Lierbyen skole er faglærer i matte og naturfag, og underviser i valgfaget teknologi og design i 10. klasse. Nylig har hun og klassen gjennomført undervisningsprogrammet «Kodekraft» — et gratis nasjonalt undervisningsprogram for 9. og 10. trinn, utviklet av Equinor og de regionale vitensentrene.

– Kodekraft er en super inngangsdør til koding fordi det ikke krever noen forkunnskap. Jeg lærer sammen med elevene, og ofte er elevene bedre enn meg. Dét synes de er ekstra stas, sier Thea i et intervju med Morgendagens helter.

Erfaringene som hun og andre norske lærere har gjort seg med digital undervisning det siste året, har ført til en utvidelse av det populære undervisningsprogrammet Kodekraft. Dette kan gjennomføres enten via videolink til klasserommet eller tilrettelagt for hjemmeskole. Nå får også skoleklasser på 9. trinn muligheten til å melde seg på, takket være støtten programmet får via Equinors talentprogram Morgendagens helter.

 

Nasjonal kampanje

I disse dager lanserer Morgendagens helter en ny kampanje hvor nettopp Kodekraft løftes opp og frem. Læreren fra Lierbyen og hennes elever utgjør én av solskinnshistoriene som vil dukke opp i ulike kanaler fremover. 

– Initiativer som Kodekraft gjør det enklere for skolen å integrere koding i undervisningen, særlig i de tilfellene der læreren ikke sitter på kodekunnskap selv. At det er gratis, gjør det i tillegg veldig tilgjengelig. Jeg håper Equinor og vitensentrene kommer med flere lignende initiativer i framtiden, avslutter Thea. 

Les hele artikkelen om Thea på morgendagenshelter.no »