Du har funnet noe rart

Havmus

Havmus (Foto: Havforskningsinstituttet / Erling Svensen)

Det er mye vi ikke vet om livet i havet

Med ny teknologi som kan filme på store dyp, oppdager forskerne stadig nye arter under vannflaten. Men det er ikke alltid man trenger å gå så dypt for å se noe nytt. Vi oppdager stadig nye arter i norske farvann. Det faktisk være arter vi rett og slett ikke har sett før, men som har vært der hele tiden. Dersom du finner noe du aldri har sett før, kan det ha flere mulige årsaker. Kanskje er det en art som er meget sjelden eller til og med utrydningstruet? Kanskje det er en fremmedart som ikke er vanlig i våre farvann? Kanskje det er en art som hittil er uoppdaget?

Spørsmål: 

Hvor kan du registrere rare funn fra havet?

Skriv svaret på arket du har fått utdelt på vitensenteret.

Om Dugnad for Havet

Dugnad for havet er et initiativ fra Havforskningsinstituttet som gir publikum mulighet til å bidra med observasjoner av livet i havet. Dette kalles gjerne folkeforskning og supplerer det arbeidet forskerne selv utfører. Det er håp om at løsningen blir såpass mye brukt at vi får bedre innsikt og forståelse av livet i våre kystnære områder fremover. Alt er laget for også å fungere godt via mobiltelefon i felt.

 Gå til dugnadforhavet.no

Havforskningsinstituttet