Utdelingen foregikk digitalt av hensyn til smittevern.

– Det er en stor fjær i hatten for alle vitensentrene som har vært med på å utvikle og levere dette banebrytende skoleprogrammet i programmering, sier Geir Endregard fra INSPIRIA science center, som har hatt det overordnede ansvaret for å koordinere Kodekraft-arbeidet.

– Med støtten vi får fra Equinor Morgendagens helter, kan Kodekraft leveres gratis til alle 9.- og 10.-klassinger i Norge. Over halvparten av skolene har benyttet seg av dette i det første skoleåret det ble tilbudt. Og det videreføres for kommende skoleår. Gjennom Kodekraft får både elevene og lærerne en uvurderlig innføring i koding som legger grunnlaget for videre i læring og algoritmisk forståelse, sier han videre.

Ifølge Endregard er det spesielt gledelig at Kodekraft har fått så god respons over hele landet, og at det ser ut til å dekke et ønske og et behov for denne typen kompetanse. Tilbakemeldingene fra både lærere og elever har vært unisont positiv fra øst til vest og nord til sør.

 Geir Endregard, direktør ved INSPIRIA science center, er koordinator for Kodekraft-prosjektet.


Vellykket omstilling

I caset som Equinor sendte til vurdering, peker de på at Kodekraft-prosjektet har lykkes svært godt med å tenne en realfagsgnist hos yngre mennesker og bidra til økt interesse for programmering. Videre dekker dette skoleprogrammet et kunnskapshull som oppstod ved overgangen fra gammel til ny læreplan, og som medførte at elever på 9.- og 10. trinn ikke ville få kodeundervisning før på videregående.

– Formidlerne ved de regionale vitensentrene rundt omkring i landet har gjort en fremragende jobb med å lede den digitale undervisningen.

– Jeg synes vi har funnet en veldig god måte å samarbeide på, som til syvende sist har gitt elevene et superbra tilbud. Det er vi veldig takknemlige for, avslutter Endregard.