De nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole har virkelig satt koding og programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk. I tillegg blir teknologi og algoritmisk tenkning relevant i alle fag.

Så hva er super:bit?

Super:bit er et felles prosjekt der NRK, Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding tråkker til sammen - på oppdrag for Kunnskapsdepartementets «Den teknologiske skolesekken». Og gjennom super:bit kommer faktisk en hel generasjon barn og unge til å nås: På skolen, på fritiden og hjemme i stua.

 • Vitensentrene har fått i oppdrag å gi kurs og opplæring til lærere og elever på 6. trinn på alle skoler i landet.
 • Lær Kidsa Koding, med sine mer enn 200 kodeklubber rundt om i landet, skal gi opplæring og skape aktiviteter for barn og unge på fritiden.
 • Og på NRK Super blir det snart koding for «alle penga», på alle deres flater.

Den lille datamaskinen micro:bit

Når det skal programmeres, trengs det utstyr. I dette prosjektet brukes micro:bit, som er en bitteliten programmerbar datamaskin. Så liten at den kan ligge i håndflaten til et barn.

Datamaskinen er tastaturløs, men har 25 LED-lys som fungerer som en skjerm, knapper, temperatur- og lysmåler, akselerometer og radiokommunikasjon/blåtann.

Micro:biten kan programmeres fra nettleseren på en vanlig pc, telefon eller et nettbrett. Enkel blokkprogrammering brukes.

I den norske tilnærmingen er det å bruke micro:bit til å styre en kjørende robot, bit:bot helt sentralt. Programmeringsforståelse og læringseffekt blir veldig forsterket når en ser noe beveger seg og ikke bare koder på en skjerm.

 

5-årig prosjekt

INSPIRIA science center koordinerer oppdraget på vegne av alle landets vitensentre.

Samlet bevilgning til skoledelen av prosjektet er 50 millioner kroner, fordelt over 5 år

I tillegg har vitensentrene og Lær Kidsa Koding fått nesten 20 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av klassesett med micro:bits, bit:bots og mye annet utstyr, oversetting av ressurser og faglig samarbeid.

 

FAKTA - Mer om super:bit-prosjektet:

Super:bit prosjektet består av tre hoveddeler: Vitensenterforeningens arbeid mot landets skoler, Lær Kidsa Koding (LKK) sitt arbeid mot barn og unge på fritiden og mot skoler, samt NRK sitt arbeid mot barn og unge hovedsakelig igjennom NRK super og NRK skole.

Disse tre aktørene har laget felles overbygning super:bit, for sin felles satsning. De vil både koordinere hver av sine aktiviteter for best mulig resultat, samt gjennomføre felles opplegg.

En sentral del er at Vitensenterforeningen sammen med Lær Kidsa Koding, har fått bevilget støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å kjøpe klassesett med utstyr til alle landets grunnskoler og kodeklubber. Dette, som nå kalles «super:bit utstyrskassa», skal fordeles fra og med januar 2020.

 

 • Vitensenterforeningens skoleleveranser
  Vitensenterforeningen, som er en felles forening for alle landets tolv regionale vitensentre, har et 5-årig oppdrag (2018-2022) for Kunnskapsdepartementet via utdanningsdirektoratet - med å fremme programmeringskompetanse og forståelse hos elever og lærere på mellomtrinnet. Dette er en del av regjeringens «teknologiske skolesekk". I denne forbindelse nås alle landets sjetteklassinger i løpet av 2019/2020 og skoleåret 2020/21. Enten ved at de besøker ett av sentrene eller at det aktuelle senteret besøker skolen. Det er utviklet et komplett undervisningsopplegg, der målsetningen er at lærerne kan utføre opplegget kommende år - etter at vitensentrene forestår første gjennomføring.
 • Lær Kidsa Koding sine leveranser
  Lære Kidsa Koding (LKK) driver over 200 kodeklubber over hele landet og utvider stadig. Her får barn og unge lære programmering av forskjellig slag i trygge og gode omgivelser. Drevet av frivillige landet rundt. Hvert år drifter LKK også den populære Kodetimen som når over 60.000 elever fra over 1000 skoler.
 • NRK sine leveranser
  NRK vil hovedsakelig igjennom NRK super og NRK skole bidra med å eksponere prosjektet for landets barn og unge. Newton, FlippKlipp og annet er tenkt brukt, samt mulig eksponering på andre større arrangementer.