– Med Kodekraft tilbyr vi skolene i Norge en unik undervisningspakke som er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 9.- og 10-trinn, både med koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har testet tilbudet og håper enda flere vil melde seg på, sier Geir Endregard, prosjektleder for Kodekraft. Vi ønsker nemlig å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering.

Kodekraft er et nasjonalt undervisningsprogram utviklet av ti regionale vitensentre og Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Hensikten er å skape grunnleggende programmeringsforståelse og realfagsglede blant tiendeklassinger.

 

Utvikler digitalt energispill

Undervisningsprogrammet gjennomføres som en dobbelttime på skolen, etterfulgt av individuelle oppgaver på skolen eller hjemme. Sammen med en vitensenterformidler skal elevene programmere et spill hvor handlingen er tett knyttet til dagens energiutfordringer.

– Kodekraft er
en inspirerende og kreativ programmeringspakke som lar ungdom utfolde seg i teknologiens univers gjennom praktisk programmering. Ved å tilby elever praktisk læring innen realfag håper vi at flere elever ser hvor gøy realfag kan være, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

Avgjørende kunnskap

Programmering er et nytt element i flere fag, og vil for kommende arbeidsgenerasjoner være viktig kunnskap å tilegne seg. Likevel er det mange ungdommer som ikke kjenner til programmering før på videregående.

– Kunnskap om programmering og koding er avgjørende for morgendagens arbeidsplasser, og vi ser en økt tendens av programmering i ulike skolefag. Derfor er det viktig at flere lærer seg grunnleggende programmering, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft.

 

 Illustrasjon kodekraft

Fakta om Kodekraft – et samarbeid mellom vitensentrene og Equinor:

  • Kodekraft er et undervisningsprogram for 9.- og 10-trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.
  • Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.
  • Undervisningens hoveddel varer i 90 minutter og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering.
  • Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.

Les mer om Kodekraft her »

 

Om Equinor Morgendagens Helter

Equinor  jobber tett med flere av landets vitensentre gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, der satsing på realfag står sentralt. Morgendagens Helter handler om å løfte frem mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater.