Simulatorhint

Slik kan det se ut når man skal lage en immun sprite for å erstatte en syk sprite som når slutten av sin sykdomsperiode (lifespan).

Kodeblokk