Banner

Legg til animasjoner ved ulike hendelser i spillet.

Hvis spritene i spillet ditt blir animert, vil spillet bli mer "levende" og pent å se på. Her viser vi deg hvordan du kan lage en liten animasjon når spilleren fanger energi.

Effekter

Den enkleste metoden å legge til en animasjon på er å utvide destroy otherSprite-blokken og legge til effekter fra nedtrekksmenyen. Prøvb deg frem med noe du synes passer og ser pent ut.

Kodeblokk animering

Kodeblokk

 

Lag en animasjon med en funksjon

1) Lag en ny funksjon

Under Advanced i menyen finner du Functions. Funksjoner lar deg lage en kodesekvens som kan "aktiveres" ved hjelp av en blokk.

Kodeblokk

I menyen velger du Make a Function:

Kodeblokk

Gi funksjonen din ett navn (for eksempel "Ta energi"): 

Kodeblokk

 

2) Legg inn hva som skal skje når funksjonen "aktiveres"

Inne i funksjonen kan du legge inn animasjonen. Vi velger blokken set mySprite image to fra Sprites-menyen og endrer vi bildet slik at vi ser en forandring. Pausene angir hvor lenge hvert bilde vises.

 

 

3) Bestem når funksjonen skal aktiveres

Vi har nå en blokk som heter call Ta energi i Functions-menyen:

Kodeblokk

Vi legger denne blokken inn i on sprite of kind Player overlaps otherSprite-løkken. Da ser det slik ut: 

Kodeblokk

 Hvordan ble det? Prøv deg frem for å lage noe du blir fornøyd med.

 

 

Animasjoner-menyen

I det siste har MakeCode Arcade fått en oppdatering som gjør det enklere å lage tilpassede animasjoner. I eksempelet under bruker vi dette til å lage en animasjon der lynene popper ut når vi tar dem.

 

  

1) Hent en animasjonsblokk fra Animation-menyem (under Avansert)

Slik ser animasjons-menyen ut

 

2) Klikk på den grå firkanten for å tegne en enkel animasjon.

NB: Man kan gå inn på tegningen av lynet der lynene opprettes og bruke markeringsverktøyet og kopiere lynet derfra. Da kan man lime det inn i animasjonen for å danne et utgangspunkt man kan jobbe videre med.

 Tegn animasjonen din.

Man kan legge til og gjerne frames i animasjonen til høyre.

 

3) Legg animasjonen inn i overlap-blokken

NB: Pass på å legge inne en pause etter animasjonen så den rekker å spilles av før destroy sprite aktiveres.

Slik kan den ferdige koden se ut.

 

Og slik kan animasjonen se ut:

Animert gif som viser animasjonen i bruk

Banner