Banner

Gjør det vanskeligere å reise fra land til land

Når noen få nasjoner sitter på store ressurser, er det ikke så rart at mange fra nasjoner med færre ressurser ønsker å flytte over grensen. Her viser vi deg hvordan du kan simulere grensekontroll i spillet ditt.

Innfør grensekontroll i spillet ditt

De fleste land i verden setter begrensninger på hvor enkelt eller vanskelig det er å reise inn i landet. Spesielt rike land fører ofte en innreisepolitikk som først og fremst skal sikre at landets ressurser forblir i landet, eller i alle fall hos landets innbyggere.

NB: Du bør har fullført tutorial 2  før du prøver deg på denne.

 

1) Lag en tile på grensen som skal fungere som grensekontroll

Det kan være lurt å lage en egen type "tile" akkurat på grensen. Da blir det lett å se hvor åpningen i veggen du skal lage bør være, pluss at du har et punkt hvor du kan plassere en grensevakt også.

 

2) Lag en vegg som hindrer spilleren i å passere grensekontrollen

Hvis du klikker på den grå firkanten ved "set tilemap to", kan du også legge inn usynlige vegger som spilleren ikke kan komme seg forbi.

Klikk på veggsymbolet og bruk tegneverktøyet, så tegner du vegger inn til punktet der grensekontrollen skal foregå. Slik som dette: 

GIF som viser hvordan man legger inn usynlige vegger

Lag en usynlig vegg på grensen mellom landene.

Tile map

Grensekontroll-tile

3) Lag en sprite som kontrollerer grensen

Hvis du vil lage en ny sprite som skal vokte grensen mellom de to områdene, trenger den sin egen "type (kind)". Dette fikser du ved å velge "lag en ny sprite" og gi den en passende "type (kind)" ved å klikke på "Add a new kind".

Velg et navn på "sprite-en" og en "type" som du synes passer. Når det er gjort, plasserer du vakten på den "tilen" du har valgt som grensekontroll.

 

Kodeblokk

 Hva skal skje når spilleren treffer grensevakten?

Plasser vakten på feltet mellom de to områdene og hent inn en "overlap"-blokk, slik at du kan kontrollere hva som skal skje hvis spilleren overlapper med vakten.

Kanskje vakten slenger spilleren tilbake til et felt inne på området sitt? Kanskje spilleren kan komme forbi hvis den har klart å samle nok energi først? Går det an å bestikke vakten med litt energi, kanskje? Eller kan spilleren klare å snike seg forbi på et vis?

Her er det mange muligheter, og denne kan være litt utfordrende å få til, men det fikser du!

Hvis du sitter HELT fast og trenger å se hvordan koden kan se ut, kan du klikke her.

Kodeblokk

Banner