Banner

Nå blir'e liv!

Et skikkelig spill har selvsagt animerte spillfigurer ... 

Ved å bruke animasjonsverktøyet i MakeCode Arcade kan man legge inn ulike animasjoner når spillfiguren beveger seg i ulike retninger, slik som i eksempelet til høyre.

1) Hent inn en animasjonsblokk for å sette opp en animasjon.

Du finner animasjonsblokkene i en egen meny under Asvanced > Animation. Du vil trenge én blokk per retning figuren skal bevege seg i.

 Slik ser animasjonsblokkene i menyen ut.

 

2) Hvis du trykker på det grå feltet og velger "Gallery" får du se de ferdiglagde animasjonene.

Du kan selvfølgelig sette sammen eller tegne din egen animasjon også.

Animert gif av noen av de ferdiglagde animasjonene.

 

  

3) Når du har animasjonene klare kan du aktivere dem med ulike vilkår i en logikk-boks.

For å sikre at animasjonen får tid til å spilles av, kan man bruke "On game update  every 300ms". Da kan du oppleve noe treghet i at animasjonene aktiveres, men de blir i alle fall spilt av ordentlig.

 

 

4) Legg inn vilkår for alle de fire retningene, pluss en siste "else" for hva som skal skje når man ikke trykker på en retningsknapp.

Du kan klikke her for å få et hint om hvordan koden kan se ut til slutt, hvis du trenger et hint.

Eksempel på animert figur.

Banner