Banner

Nå blir'e liv!

Et skikkelig spill har selvsagt animerte spillfigurer ... 

Animasjonen vi skal lage nå benytter seg av disse blokkene, de kommer fra Controller og Loops menyene. I menyen finner du de som on A button pressed og is A button pressed.

Vi endrer fra A til up. Koden vi legger inn i denne løkken vil kjøre kontinuerlig så lenge up knappen holdes inne (w).

 Kodeblokk - oppover.

Vi animerer ved hjelp av set mySprite image to blokken. Den endrer utseende på spilleren, men ellers ingen ting. Bruk galleriet til å finne de tre ferdiglagde bildene som viser figuren bakfra. Pass på å ta med en pause mellom bildene.

Ferdig kode med animasjon oppover.

Opp, ned, høyre og venstre

Høyre-klikk på den ytterste blokken i koden, og velg Duplicate. Da får du opp en kopi av hele kode-sekvensen.

Blokken vil være grå i starten, helt til du endrer fra up til down. Nå kan du endre bildene slik at de passer med den nye retningen figuren din går.

 

 

PS: Ønsker du et hint? Her kan du se hvordan den ferdige koden burde se ut.

Kodeblokk

on A button pressed

Animert figur

Banner