Banner

Nå blir spillfiguren din mye kulere!

Et skikkelig spill har selvsagt animerte spillfigurer ... 

Animasjonen vi skal lage nå benytter seg av disse blokkene, de kommer fra Controller og Loops menyene. Vi må også ha med is A button pressed.

Kodeblokk

 

Kodeblokk

 

Vi endrer fra A til up. Koden vi legger inn i denne løkken vil kjøre kontinuerlig så lenge up knappen holdes inne (w).

Kodeblokk

Vi animerer ved hjelp av set mySprite image to blokken. Den endrer utseende på spilleren, men ellers ingen ting. Bruk galleriet til å finne de tre ferdiglagde bildene som viser figuren bakfra. Pass på å ta med en pause mellom bildene.

Animert figur

Opp, ned, høyre og venstre

Høyre-klikk på den ytterste blokken i koden, og velg Duplicate. Da får du opp en kopi av hele kode-sekvensen. Den vil være grå i starten. Endre fra up til down, og blokkene får farge. Her har du den ferdige koden, det eneste du nå må gjøre er å endre bildene slik at de passer med retningen figuren din går.

Kodeblokk

 

PS: Ønsker du et hint? Her kan du se hvordan den ferdige koden burde se ut.

Banner