Ressursside for elever og lærere

Det som gjør talentsatsingen på vitensentrene for elever med stort læringspotensial unik, er de fysiske møtene. Det er de fysiske møtene som legger grunnlaget for nettverksbygging, både mellom elevene som får delta på talentsenter i realfag og mellom elevene og fagansatte hos våre samarbeidspartnere i forskning og næringsliv. De regionale vitensentrene har likevel ønsket å etablere noen ressurssider der lærere kan finne undervisningsmateriale og -ressurser som kan gi de inspirasjon i undervisningen i eget klasserom:

Vitensenterforeningen samarbeider med Naturfagsenteret og de presenterer her ideér til aktiviteter på siden Tilbud til elever med stort læringspotensiale. Matematikksenteret har også laget en god oversiktsside med aktiviteter og oppgaver til elever samt nyttige tips til lærere

 

Forskning og utvikling

En viktig oppgave for Vitensenterforeningen, helt siden oppstart av prosjektet høsten 2016, har vært å tilrettelegge for at det skjer evaluering og følgeforskning i tilknytning til talentsentersatsingen. To sentrale samarbeidspartnere er professorene Ella Idsøe (Naturfagsenteret) og Mirjam Harkestad Olsen (UiT – Norges arktiske universitet), som begge var sentrale personer i Jøsendalutvalget (NOU 2016:14 Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial).  


Regjeringen.no: Talentsentre om realfag i fire byer
Utdanningsforskning: Høytpresterende elever

 

Kronikker og intervjuer:

Ella M.C. Idsøe: Talentene trenger noe å strekke seg etter. Kronikk i Bergens Tidende, 2016.
Vimeo: Tilrettelegging for elever med stort læringspotensial i realfag – Ella Idsøe. Publisert i 2017
Ella M.C. Idsøe: Har vi råd til å miste de evnerike barna? Aftenposten, 7.2.2014

 

Bøker om temaet:

Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen: Våre evnerike barn: en utfordring for skolen. Høyskoleforlaget, 2011
Ella Cosmovici Idsøe: Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk, 2014

"Jeg vil takke for at jenta vår fikk sjansen til å være med på talentsenteret. Det endret hele livet hennes. Fra en trist jente full av depresjon og mørke følelser - til glad, positiv og utrolig sterk jente!"

- Mor til deltaker