Barn og unge programmerer microbit

super:bit skole

Veiledning og oppgaver for superbit-lærere

Feilretting, tips og triks

Gå til elevoppgaver

Utstyr til superbit

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering. 

super:bit skole er undervisningsdelen i prosjektet super:bit som er utviklet av de regionale vitensentrene i Norge. Det er en del av regjeringens Teknologiske skolesekk, en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet.

Hensikten med undervisningsdelen er å gi lærerne et solid støtteverktøy slik at de siden kan gjennomføre super:bit-leveransen med sine elever. Super:bit Skole leveres til alle elevene på 6. trinn i løpet av skoleårene 2019/20 og 2020/21, gjennomført på et av vitensentrene eller på skolen. 

Ungdomsskole eller videregående? Se her >>