Feltkurs i fjæra

Tang

Her blir elevene fysisk kjent de viktigste prinsippene for å kartlegge livet i fjæra i tråd med den vitenskapelige metode. Dette feltkurset gjennomføres fysisk i fjæra på lokalitet som velges av skolen/lærer.

Opplegget er laget for både å hjelpe lærere som ikke er bevandret i slike feltkurs, samtidig som vi tror det kan gi innspill til mer erfarende lærere også.

 

Dette feltkurset deles i:

  • Forarbeid
  • Feltdag i fjæra
  • Etterarbeid

 

Lærere velger hvor mye elever engasjeres i forarbeidet, litt praktiske forberedelser, mens selve feltdagen og etterarbeidet er aktivt med elevene hele veien.

 

 

 

Feltkurset i fjæra – 3 deler

Samlet tidsbruk, en dag + 2-3 skoletimer.

Forarbeidet tar ca. en time.

Feltdagen tar en skoledag, avhengig av reise til/fra fjæra. Selve opplegget i fjæra tar ca. 4 timer + pauser.

 

Kobling til læreplanen

Det virtuelle feltkurset baserer seg i all hovedsak på to av kjerneelementene i læreplanen, «Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «Jorda og livet på jorda». For mer detaljer om de i læreplanen, klikk her.

Knapp for forarbeid

Tips til hva slags utstyr som bør finnes frem evt. anskaffes og hvordan en kan organisere elever i hensiktsmessige grupper før selve feltdagen.

Knapp for feltdag i fjæra

Vi har beskrevet 5 forskjellige oppgaver som elevene kan gjøre. Lærere styrer om alle gjør alle eller f.eks et par i hver gruppe

Knapp for etterarbeid

En rekke oppgaver som kan utføres som etterarbeid lanseres våren 2023.

Bonusmateriell

Foruten selve undervisningsopplegget som her er fritt tilgjengelig, har flere aktører mange aktiviteter som kan krydrer dette eller lærere selv kan ta inn i egen undervisning. Vi tar gjerne imot tips til annet vi kan informere om her.

 

Spennende muligheter fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet jobber med mye forskjellig og her er noen tips: