Feltkurs i fjæra

Tang

Her blir elevene fysisk kjent de viktigste prinsippene for å kartlegge livet i fjæra i tråd med den vitenskapelige metode. Dette feltkurset gjennomføres fysisk i fjæra på lokalitet som velges av skolen/lærer.

Opplegget er laget for både å hjelpe lærere som ikke er bevandret i slike feltkurs, samtidig som vi tror det kan gi innspill til mer erfarende lærere også.

 

Dette feltkurset deles i:

  • Forarbeid
  • Feltdag i fjæra
  • Etterarbeid

 

Lærere velger hvor mye elever engasjeres i forarbeidet, litt praktiske forberedelser, mens selve feltdagen og etterarbeidet er aktivt med elevene hele veien.

 

 

 

Feltkurset i fjæra – 3 deler

Samlet tidsbruk, en dag + 2-3 skoletimer.

Forarbeidet tar ca. en time.

Feltdagen tar en skoledag, avhengig av reise til/fra fjæra. Selve opplegget i fjæra tar ca. 4 timer + pauser.

Etterarbeidet vil bestå av flere  moduler. Ferdigstilles høsten 2021.

 

Kobling til læreplanen

Det virtuelle feltkurset baserer seg i all hovedsak på to av kjerneelementene i læreplanen, «Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «Jorda og livet på jorda». For mer detaljer om de i læreplanen, klikk her.

Knapp for forarbeid

Tips til hva slags utstyr som bør finnes frem evt. anskaffes og hvordan en kan organisere elever i hensiktsmessige grupper før selve feltdagen.

Knapp for feltdag i fjæra

Vi har beskrevet 5 forskjellige oppgaver som elevene kan gjøre. Lærere styrer om alle gjør alle eller f.eks et par i hver gruppe

Knapp for etterarbeid

Vi utvikler egent etterarbeid, ferdig høsten 2021.

Bonusmateriell (til både digitalt og feltkurs i fjæra )

Foruten selve undervisningsopplegget som her er fritt tilgjengelig, har flere aktører mange aktiviteter som kan krydrer dette eller lærere selv kan ta inn i egen undervisning. Vi tar gjerne imot tips til annet vi kan informere om her.

 

Spennende muligheter fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet jobber med mye forskjellig og her er noen tips:

Havforskningsinstituttet logo