Ivrige barn programmerer micro:bit

super:bit skole

 

 

super:bit skole er et skoleprogram som er utviklet av vitensentrene i Norge. Det er en del av Den teknologiske skolesekken, en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet.

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering.